1. Raue, Bioinformatics 31(21), 2015↩︎

  2. Kaschek, dMod, 2016 (https://cran.r-project.org/package=dMod)↩︎

Returns the dataset from an IQRnlmeProject

Returns the dataset from an IQRnlmeProject

getData_IQRnlmeProject(projectPath, FLAGdataGeneral = FALSE)

Arguments

projectPath

IQRnlmeProject folder

FLAGdataGeneral

If TRUE then a general/NLME dataset is returned. If FALSE (default) then a simple data.frame is returned.

See also

Other IQRnlmeProject: IQRnlmeEst(), IQRnlmeProject(), addCovariateToModelSpec_IQRest(), addPar_modelSpec(), as_IQRnlmeProjectMulti(), as_IQRnlmeProject(), bootstrap_IQRnlmeProject(), compareModels_IQRnlmeProjectMulti(), convertETAINDIVPRED_IQRnlmeProject(), covariateEffect_IQRnlmeProject(), createDataVPC_IQRnlmeProject(), data_IQRest(), dosing_IQRest(), duplicate_IQRnlmeProject(), eigenvalues_IQRnlmeProject(), exportVirtualSubjects_IQRnlmeProject(), getETAs_IQRnlmeProject(), getEst_IQRnlmeProject(), getHeader_IQRnlmeProject(), getIndivParameters_IQRnlmeProject(), getIndivPredictions_IQRnlmeProject(), getModel_IQRnlmeProject(), getObsPred_IQRnlmeProject(), getPopParameters_IQRnlmeProject(), getResults_IQRnlmeProjectMulti(), getResults_IQRnlmeProject(), hasrun_IQRnlmeProjectMulti(), hasrun_IQRnlmeProject(), informationContent_IQRnlmeProject(), is_IQRnlmeEst(), is_IQRnlmeProjectMulti(), is_IQRnlmeProject(), is_MONOLIX_IQRnlmeProject(), is_NLMIXR_IQRnlmeProject(), is_NONMEM_IQRnlmeProject(), modelSpec_IQRest(), outlier_IQRnlmeProject(), plot.IQRnlmeProjectMulti(), plot.IQRnlmeProject(), plotConvergence_IQRnlmeProject(), plotETACOV_IQRnlmeProject(), plotETA_IQRnlmeProject(), plotGOF_IQRnlmeProject(), plotINDIVSIM_IQRnlmeProject(), plotINDIV_IQRnlmeProject(), plotVPC_IQRdataVPC(), pred_IQRnlmeProject(), print.IQRnlmeEst(), print.IQRnlmeProjectMulti(), print.IQRnlmeProject(), print_modelSpec(), run_IQRnlmeProjectMulti(), run_IQRnlmeProject(), sample_IQRnlmeProject(), scm_IQRnlmeProject(), summary.IQRnlmeProjectMulti(), summary.IQRnlmeProject(), summaryComments_IQRnlmeProjectMulti(), summaryCorrelations_IQRnlmeProjectMulti(), summaryCovariates_IQRnlmeProjectMulti(), summaryParameters_IQRnlmeProjectMulti(), vpc_IQRnlmeProject()